ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN

Lịch sử hình thành

Đơn vị Phát triển Giảng viên được thành lập tháng 6 năm 2018, là một đơn vị trực thuộc Khoa Y của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Việc thành lập, xây dựng và phát triển đơn vị là một phần trong MOU được ký kết giữa Đại học Y Dược TP.HCMTexas Tech University Health Sciences Center at El Paso (Chương trình hợp tác giáo dục CEP).

Lễ ký kết MOU
UMPH và TTUHSC El Paso

Giám đốc chương trình CEP là GS Hoi HoGS Kim Tuyen Ho của TTUHSC El Paso. Chương trình nhận được sự ủng hộ to lớn về nhân lực, tài lực và trang thiết bị từ TTUHSC El Paso, đặc biệt là sự hỗ trợ từ BS Richard Lange (Chủ tịch TTUHSC El Paso) và BS Jose Manuel de la Rosa (Phó Chủ tịch TTUHSC El Paso).

Thành viên CEP

Chương trình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Y và các phòng ban của ĐHYD TP.HCM. Chương trình nhận được sự chỉ đạo, quan tâm đặc biệt từ GS Trần Diệp Tuấn (Chủ tịch Hội đồng Trường), PGS Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch Hội đồng Trường), PGS Vũ Minh Phúc (Phó Trưởng Khoa Y), PGS Phạm Thị Minh Hồng (Phó Trưởng Khoa Y), PGS Huỳnh Nghĩa (Phó Trưởng Khoa Y), PGS Ngô Quốc Đạt (Phó Trưởng Khoa Y) và PGS Vương Thị Ngọc Lan. Chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Văn phòng Khoa Y, Ban hành chánh Khoa Y, TT ATCS, Đơn vị khảo thí, đặc biệt là Thầy Nguyễn Hoài Phong, Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Cô Đoàn Thị Thu Hoa.

Tháng 9 năm 2020, Đơn vị Phát triển Giảng viên sáp nhập vô Trung tâm Giáo dục Y học. Từ đây, nhiệm vụ của Đơn vị Phát triển Giảng viên tiếp tục cho các Khoa trong ĐHYD TPHCM. Giám đốc Trung tâm quản lý trực tiếp hoạt động của đơn vị là TS Lê Khắc Bảo. Giai đoạn 9/2020 đến nay, đơn vị đã tham gia phát triển giảng viên cho các khoa còn lại của ĐHYD TP.HCM như Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học. Trong giai đoạn tiếp theo, Đơn vị Phát triển Giảng viên sẽ phối hợp với Giảng viên nòng cốt của các Khoa (đã tham gia và tốt nghiệp CEP) để tiến hành khảo sát nhu cầu phát triển giảng viên và tiến hành chương trình phát triển giảng viên toàn diện.

Tầm nhìn

Phát triển thành đơn vị đào tạo và phát triển giảng viên hoạt động hiệu quả nhằm đào tạo và phát triển nâng cao năng lực của các giảng viên của Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh; có vai trò hỗ trợ cho các trường Đại học Y khoa khác của Việt Nam và đạt được vị trí trong khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

Hỗ trợ sứ mạng của Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh nhằm nâng cao năng lực giảng viên trong các công tác giảng dạy, thực hành và nghiên cứu khoa học; giúp nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ nhân viên y tế nhằm phục vụ tốt nhất cho người bệnh và cộng đồng.

Tri ân

Để đạt được những thành quả trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình phát triển giảng viên. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn từ Dr. Richard Lange, Dr. Manuel de la Rosa và TTUHSC El Paso, đặc biệt là GS Hoi Ho và GS Kim Tuyen Ho.

Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Y và các phòng ban của ĐHYD TPHCM. Chúng tôi đặc biệt cám ơn GS TS Trần Diệp Tuấn, PGS TS Châu Ngọc Hoa, PGS TS Vũ Minh Phúc, PGS TS Phạm Thị Minh Hồng, PGS Vương Ngọc Lan, PGS Huỳnh Nghĩa, PGS Ngô Quốc Đạt, ThS Nguyễn Hoài Phong, ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ThS Đoàn Thị Thu Hoa và TS Lê Khắc Bảo đã hỗ trợ và ủng hộ cho Đơn vị và chương trình PTGV. Chúng tôi cũng cám ơn Ban hành chánh Khoa Y, Trung tâm ATCS, Đơn vị khảo thí ….

Nhân sự và tổ chức của đơn vị PTGV

Đơn vị Phát triển Giảng viên trực thuộc Trung tâm Giáo dục Y học – ĐHYD TPHCM, Ban Giám đốc Trung tâm là TS Lê Khắc Bảo (Giám đốc TT) và ThS Nguyễn Đức Khánh (Phó Giám đốc TT). 

Cố vấn cho Đơn vị Phát triển giảng viên là GS Hoi Ho và GS Kim Tuyen Ho (Giám đốc chương trình CEP), PGS Vũ Minh Phúc (nguyên Phó Trưởng Khoa Y). GS Hoi Ho và GS Kim Tuyen Ho đến từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso. GS Ho Hoi là nguyên Giám đốc Văn phòng Phát triển Giảng viên và Giám đốc Trung tâm ATACS (TTUHSC El Paso).  

Nhân sự đơn vị gồm 5 thành viên. Phụ trách đơn vị là ThS Nguyễn Đức Khánh, giảng viên BM Nội Tổng quát kiêm nhiệm Phó Giám đốc TT Giáo dục Y học và Trưởng ĐV Phát triển Giảng viên. Các thành viên trong đơn vị bao gồm ThS Nguyễn Song Chí Trung (phụ trách tổ chức và quản lý chương trình CEP), ThS Vũ Thị Mai Uyên (phụ trách tổ chức và quản lý chương trình Phát triển Giảng viên tại chỗ của đơn vị), TS Phan Đặng Anh Thư (phụ trách chương trình Phát triển Giảng viên cho Giảng viên khối Y học cơ sở và Khoa học cơ bàn), ThS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên (phụ trách chương trình Phát triển Giảng viên khối Y học lâm sàng).

UFD-OrgChar