Tập huấn phát triển giảng viên cho
Trường ĐHYD Huế - Trường ĐHYD Hải Phòng - Trường ĐHYD Thái Nguyên - Trường ĐHYD Thái Bình

HTPTGV

Kế hoạch 

Chuyển đổi mô hình từ Giáo dục Y khoa truền thống sang Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực đang là xu thế chung trên toàn thế giới nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo Y khoa. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cùng với Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược Thái Bình là 5 trường Y khoa đang thực hiện đổi mới chương trình sang Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực. Trong đó , Đại học Y Dược TP.HCM là đơn vị đầu tiên tiến hành đổi mới chương trình và đã đạt được những kết quả ban đầu hết sức khả quan.

Trong bối cảnh đổi mới và thực hiện chương trình Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực, các đơn vị đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Các nhà lãnh đạo và hoạch định đổi mới chương trình nhận ra sự cần thiết cần phải đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực giảng viên nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới về xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, giảng dạy và lượng giá dựa trên năng lực. Bên cạnh đó cũng cần phát triển giảng viên về kỹ năng nghiên cứu khoa học, áp dụng Y học chứng cứ và kỹ năng lãnh đạo cũng như hỗ trợ các giảng viên phát triển nghề nghiệp. 

Với sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính từ tổ chức HAIVN, ĐHYD TP.HCM tổ chức hội thảo tập huấn về công tác phát triển giảng viên giữa 5 Trường Y khoa: ĐHYD TP.HCM, Trường ĐHYD Huế, Trường ĐHYD Hải Phòng, Trường ĐHYD Thái Bình và Trường ĐHYD Thái Nguyên. Các giảng viên của Đại học Y Dược  TP.HCM tham gia hội thảo sẽ chia sẽ những kiến thức và kỹ năng được tập huấn trong chương trình CEP với các chuyên gia đến từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso (GS Hồ Hội và GS Hồ Kim Tuyến) cũng như từ kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới chương trình và tập trung vào công tác phát triển giảng viên.

Thời gian và thành phần tham dự

Khóa hội thảo tập huấn đã diễn ra vào 2 đợt:

Đợt 1 từ ngày  19/04/2021 đến ngày 23/04/2021 với 30 giảng viên và lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, đơn vị, bộ môn của Trường Đại học Y Dược Huế và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Đợt 2 từ ngày 03/05/2021 đến ngày 07/05/2021 với 30 giảng viên và lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, đơn vị, bộ môn của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Đại học Y Dược  Thái Bình. 

Về phía Đại học Y Dược TP.HCM, tham dự khóa hội thảo tập huấn là các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển giảng viên được tập huấn trong chương trình Hợp tác phát triển Giáo dục CEP giữa TTUHSC EP và ĐHYD TP.HCM và có nhiều kinh nghiệm tổ chức các khóa tập huấn phát triển giảng viên tại Đại học Y Dược TP.HCM.