Phát triển giảng viên khóa 8

Phát triển giảng viên khóa 8 (5/2019-11/2019)

Giới thiệu

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa. Việc đổi mới chương trình đặt ra những thách thức cho các Giảng viên của Khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, giảng dạy tích cực, lượng giá dựa trên năng lực.

Để giải quyết những thách thức nêu trên, Đảng Ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Y đã tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển giảng viên. Với sự giúp đỡ từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso, Đơn vị Phát triển Giảng viên đã được hình thành và phát triển. Thông qua chương trình CEP, chương trình phát triển giảng viên và nhóm giảng viên nòng cốt đã được hình thành.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu ĐHYD TPHCM, Ban Chủ nhiệm Khoa Y, Đơn vị Phát triển Giảng viên tiến hành khóa 8 chương trình phát triển giảng viên.

Nội dung chương trình

Chương trình phát triển giảng viên được xây dựng 120 tiết, trong đó có 40 tiết về giảng dạy lâm sàng. Chương trình cung cấp cho các giảng viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Giảng viên sẽ được tìm hiểu và trang bị các kỹ năng về xây dựng chương trình giáo dục Y khoa dựa trên năng  lực, giảng dạy tích cực, giảng dạy Y học chứng cứ, lượng giá dựa trên năng lực ….

CT.PTGV

Danh sách hoàn thành phát triển giảng viên
Khóa 8 (5/2019-11/2019)

STT

Họ tên

Bộ môn

1

Dương Thị Ngọc Linh

Dược lý

2

Nguyễn Minh Phúc

Dược lý

3

Đoàn Trúc Quỳnh

Dược lý

4

Võ Chí Thành

Dược lý

5

Lê Bảo Trân

Dược lý

6

Võ Văn Hải

Giải phẫu học

7

Nguyễn Trung Hiếu

Giải phẫu học

8

Trang Mạnh Khôi

Giải phẫu học

9

Nguyễn Phước Vĩnh

Giải phẫu học

10

Nguyễn Hoàng Vũ

Giải phẫu học

11

Đường Thị Hồng Điệp

Hóa sinh

12

Đoàn Thị Phương Thảo

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

13

Ngô Quốc Đạt

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

14

Lê Minh Huy

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

15

Bùi Diễm Khuê

Sinh Lý- Sinh lý bệnh miễn dịch

16

Đặng Huỳnh Anh Thư

Sinh Lý- Sinh lý bệnh miễn dịch

17

Nguyễn Bình Thư

Sinh Lý- Sinh lý bệnh miễn dịch

18

Lý Khánh Vân

Sinh Lý- Sinh lý bệnh miễn dịch

19

Trần Thị Kim Chi

Vi sinh- Ký sinh

20

Nguyễn Ngọc Lân

Vi sinh- Ký sinh

21

Lê Thị Ánh Phúc Nhi

Vi sinh- Ký sinh

22

Văn Thị Thanh Thủy

Vi sinh- Ký sinh

23

Mai Khánh Linh

Y đức- XHH