Phát triển giảng viên khóa 7

Phát triển giảng viên khóa 7 (5/2019-11/2019)

Giới thiệu

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa. Việc đổi mới chương trình đặt ra những thách thức cho các Giảng viên của Khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, giảng dạy tích cực, lượng giá dựa trên năng lực.

Để giải quyết những thách thức nêu trên, Đảng Ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Y đã tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển giảng viên. Với sự giúp đỡ từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso, Đơn vị Phát triển Giảng viên đã được hình thành và phát triển. Thông qua chương trình CEP, chương trình phát triển giảng viên và nhóm giảng viên nòng cốt đã được hình thành.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu ĐHYD TPHCM, Ban Chủ nhiệm Khoa Y, Đơn vị Phát triển Giảng viên tiến hành khóa 7 chương trình phát triển giảng viên.

Nội dung chương trình

Chương trình phát triển giảng viên được xây dựng 120 tiết, trong đó có 40 tiết về giảng dạy lâm sàng. Chương trình cung cấp cho các giảng viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Giảng viên sẽ được tìm hiểu và trang bị các kỹ năng về xây dựng chương trình giáo dục Y khoa dựa trên năng  lực, giảng dạy tích cực, giảng dạy Y học chứng cứ, lượng giá dựa trên năng lực ….

CT.PTGV

Danh sách hoàn thành phát triển giảng viên
Khóa 7 (5/2019-11/2019)

STT

Họ tên

Bộ môn

1

Trần Thảo Tuyết Tâm

TT Bác sĩ gia đình

2

Trần Lệ Linh

TT Bác sĩ gia đình

3

Trần thanh Duy Linh

TT Bác sĩ gia đình

4

Trần Thị Nhật Vy

TT Bác sĩ gia đình

5

Cung Thị Tuyết Anh

Ung thư

6

Nguyễn Quốc Bảo

Ung thư

7

Phan Thị Hồng Đáng

Ung thư

8

Trần Đặng Ngọc Linh

Ung thư

9

Hồ Hoài Nam

Ung thư

10

Đoàn Trọng Nghĩa

Ung thư

11

Phan Đỗ Phương Thảo

Ung thư

12

Quan Anh Tiến

Ung thư

13

Châu Đức Toàn

Ung thư

14

Lê Viết Thắng

Ngoại Thần kinh

15

Lê Khâm Tuân

Ngoại Thần kinh

16

Nguyễn Văn Hảo

Nhiễm

17

Lê Thị Thúy Hằng

Nhiễm

18

Trần Đăng Khoa

Nhiễm