Phát triển giảng viên khóa 6

Phát triển giảng viên khóa 6 (5/2019-11/2019)

Giới thiệu

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa. Việc đổi mới chương trình đặt ra những thách thức cho các Giảng viên của Khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, giảng dạy tích cực, lượng giá dựa trên năng lực.

Để giải quyết những thách thức nêu trên, Đảng Ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Y đã tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển giảng viên. Với sự giúp đỡ từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso, Đơn vị Phát triển Giảng viên đã được hình thành và phát triển. Thông qua chương trình CEP, chương trình phát triển giảng viên và nhóm giảng viên nòng cốt đã được hình thành.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu ĐHYD TPHCM, Ban Chủ nhiệm Khoa Y, Đơn vị Phát triển Giảng viên tiến hành khóa 6 chương trình phát triển giảng viên.

Nội dung chương trình

Chương trình phát triển giảng viên được xây dựng 120 tiết, trong đó có 40 tiết về giảng dạy lâm sàng. Chương trình cung cấp cho các giảng viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Giảng viên sẽ được tìm hiểu và trang bị các kỹ năng về xây dựng chương trình giáo dục Y khoa dựa trên năng  lực, giảng dạy tích cực, giảng dạy Y học chứng cứ, lượng giá dựa trên năng lực ….

CT.PTGV

Danh sách hoàn thành phát triển giảng viên
Khóa 6 (5/2019-11/2019)

STT

Họ tên

Bộ môn

1

Thân Hà Ngọc Thể

Lão khoa

2

Nguyễn Văn Tân

Lão khoa

3

Cao Thanh Ngọc

Lão khoa

4

Nguyễn Trần Tố Trân

Lão khoa

5

Bàng Ái Viên

Lão khoa

6

Ngô Thanh Bình

Lao và bệnh phổi

7

Dương Nguyễn Việt Hương

Mắt

8

Nguyễn Hoàng Phúc

Mắt

9

Nguyễn Thị Thu Tâm

Mắt

10

Phan Thị Anh Thư

Mắt

11

Trịnh Xuân Trang

Mắt

12

Lại Thị Phương Quỳnh

Nội tiết

13

Huỳnh Tấn Đạt

Nội tiết

14

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Nội tiết

15

Trần Công Thắng

Nội Thần kinh

16

Trần Thanh Hùng

Nội Thần kinh

17

Đinh Huỳnh Tố Hương

Nội Thần kinh

18

Vũ Tuấn Phương

Nội Thần kinh

19

Ngô Minh Triết

Nội Thần kinh

20

Vũ Đức Duy

Ngoại nhi

21

Nguyễn Thị Bích Uyên

Ngoại nhi