Phát triển giảng viên khóa 5

Phát triển giảng viên khóa 5 (5/2019-11/2019)

Giới thiệu

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa. Việc đổi mới chương trình đặt ra những thách thức cho các Giảng viên của Khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, giảng dạy tích cực, lượng giá dựa trên năng lực.

Để giải quyết những thách thức nêu trên, Đảng Ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Y đã tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển giảng viên. Với sự giúp đỡ từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso, Đơn vị Phát triển Giảng viên đã được hình thành và phát triển. Thông qua chương trình CEP, chương trình phát triển giảng viên và nhóm giảng viên nòng cốt đã được hình thành.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu ĐHYD TPHCM, Ban Chủ nhiệm Khoa Y, Đơn vị Phát triển Giảng viên tiến hành khóa 5 chương trình phát triển giảng viên.

Nội dung chương trình

Chương trình phát triển giảng viên được xây dựng 120 tiết, trong đó có 40 tiết về giảng dạy lâm sàng. Chương trình cung cấp cho các giảng viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Giảng viên sẽ được tìm hiểu và trang bị các kỹ năng về xây dựng chương trình giáo dục Y khoa dựa trên năng  lực, giảng dạy tích cực, giảng dạy Y học chứng cứ, lượng giá dựa trên năng lực ….

CT.PTGV

Danh sách hoàn thành phát triển giảng viên
Khóa 5 (5/2019-11/2019)

STT

Họ tên

Bộ môn

1

Lê Đại Dương

Chăm sóc giảm nhẹ

2

Tăng Hà Nam Anh

Chấn thương chỉnh hình

3

Lê Viết Cẩn

Chấn thương chỉnh hình

4

Cao Bá Hưởng

Chấn thương chỉnh hình

5

Bùi Hồng Thiên Khanh

Chấn thương chỉnh hình

6

Văn Đức Minh Lý

Chấn thương chỉnh hình

7

Nguyễn Thành Nhân

Chấn thương chỉnh hình

8

Ngô Viết Nhuận

Chấn thương chỉnh hình

9

Lê Hoàng Trúc Phương

Chấn thương chỉnh hình

10

Hoàng Đức Thái

Chấn thương chỉnh hình

11

Huỳnh Minh Thành

Chấn thương chỉnh hình

12

Cao Thỉ

Chấn thương chỉnh hình

13

Trương Trọng Tín

Chấn thương chỉnh hình

14

Lê Thị Ngọc Tuyết

Chấn thương chỉnh hình

15

Phạm Quang Vinh

Chấn thương chỉnh hình

16

Trần Văn Vương

Chấn thương chỉnh hình

17

Võ Quang Đỉnh

Da Liễu

18

Lê Minh Phúc

Da Liễu

19

Vương Thế Bích Thanh

Da Liễu

20

Trần Thế Viện

Da Liễu

21

Hà Ngọc Chi

Gây mê hồi sức

22

Nguyễn Thị Ngọc Đào

Gây mê hồi sức

23

Nguyễn Thị Phương Dung

Gây mê hồi sức

24

Dương Thị Nhị

Gây mê hồi sức

25

Trần Ngọc Trung

Gây mê hồi sức