Phát triển giảng viên khóa 4

Phát triển giảng viên khóa 4 (11/2018-5/2019)

Giới thiệu

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa. Việc đổi mới chương trình đặt ra những thách thức cho các Giảng viên của Khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, giảng dạy tích cực, lượng giá dựa trên năng lực.

Để giải quyết những thách thức nêu trên, Đảng Ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Y đã tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển giảng viên. Với sự giúp đỡ từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso, Đơn vị Phát triển Giảng viên đã được hình thành và phát triển. Thông qua chương trình CEP, chương trình phát triển giảng viên và nhóm giảng viên nòng cốt đã được hình thành.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu ĐHYD TPHCM, Ban Chủ nhiệm Khoa Y, Đơn vị Phát triển Giảng viên tiến hành khóa 4 chương trình phát triển giảng viên.

Nội dung chương trình

Chương trình phát triển giảng viên được xây dựng 120 tiết, trong đó có 40 tiết về giảng dạy lâm sàng. Chương trình cung cấp cho các giảng viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Giảng viên sẽ được tìm hiểu và trang bị các kỹ năng về xây dựng chương trình giáo dục Y khoa dựa trên năng  lực, giảng dạy tích cực, giảng dạy Y học chứng cứ, lượng giá dựa trên năng lực ….

CT.PTGV

Danh sách hoàn thành phát triển giảng viên
Khóa 4 (11/2018-5/2019)

STT

Họ tên

Bộ môn

1

Võ Trường Quốc

Ngoại tổng quát

2

Trần Đức Huy

Ngoại tổng quát

3

Ung Văn Việt

Ngoại tổng quát

4

Võ Duy Long

Ngoại tổng quát

5

Nguyễn Trung Tín

Ngoại tổng quát

6

Nguyễn Phát Đạt

Ngoại tổng quát

7

Đặng Trường Thái

Ngoại tổng quát

8

Trần Hồ

Ngoại tổng quát

9

Đỗ Đình Công

Ngoại tổng quát

10

Nguyễn Tuấn Anh

Ngoại tổng quát

11

Nguyễn Võ Vĩnh Lộc

Ngoại tổng quát

12

Đặng Quốc Việt

Ngoại tổng quát

13

Lê Tiến Đạt

Ngoại tổng quát

14

Phạm Hồng Phú

Ngoại tổng quát

15

Nguyễn Hữu Thịnh

Ngoại tổng quát

16

Nguyễn Thế Hùng

Ngoại tổng quát

17

Trần Thị Hoàng Ngâu

Ngoại tổng quát

18

Trần Xuân Hùng

Ngoại tổng quát

19

Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Ngoại tổng quát

20

Trần Quang Đại

Ngoại tổng quát

21

Dương Bá Lập

Ngoại tổng quát

22

Hoàng Danh Tấn

Ngoại tổng quát

23

Lê Huy Lưu

Ngoại tổng quát

24

Vũ Quang Hưng

Ngoại tổng quát

25

Lý Hữu Tuấn

Ngoại Tổng quát