Phát triển giảng viên khóa 3

Phát triển giảng viên khóa 3 (11/2018-5/2019)

Giới thiệu

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa. Việc đổi mới chương trình đặt ra những thách thức cho các Giảng viên của Khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, giảng dạy tích cực, lượng giá dựa trên năng lực.

Để giải quyết những thách thức nêu trên, Đảng Ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Y đã tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển giảng viên. Với sự giúp đỡ từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso, Đơn vị Phát triển Giảng viên đã được hình thành và phát triển. Thông qua chương trình CEP, chương trình phát triển giảng viên và nhóm giảng viên nòng cốt đã được hình thành.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu ĐHYD TPHCM, Ban Chủ nhiệm Khoa Y, Đơn vị Phát triển Giảng viên tiến hành khóa 3 chương trình phát triển giảng viên.

Nội dung chương trình

Chương trình phát triển giảng viên được xây dựng 120 tiết, trong đó có 40 tiết về giảng dạy lâm sàng. Chương trình cung cấp cho các giảng viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Giảng viên sẽ được tìm hiểu và trang bị các kỹ năng về xây dựng chương trình giáo dục Y khoa dựa trên năng  lực, giảng dạy tích cực, giảng dạy Y học chứng cứ, lượng giá dựa trên năng lực ….

CT.PTGV

Danh sách hoàn thành phát triển giảng viên
Khóa 3 (11/2018-5/2019)

STT

Họ tên

Bộ môn

1

Nguyễn Đăng Phước Hiền

Phụ sản

2

Phạm Văn Đức

Phụ sản

3

Bùi Chí Thương

Phụ sản

4

Lê Thị Mỹ Trinh

Phụ sản

5

Hồ Viết Thắng

Phụ sản

6

Nguyễn Duy Hoàng Minh Tâm

Phụ sản

7

Nguyễn Thị Bích Quy

Phụ sản

8

Trương Ngọc Diễm Trinh

Phụ sản

9

Ngô Thị Bình Lụa

Phụ sản

10

Phạm Hùng Cường

Phụ sản

11

Trần Lệ Thủy

Phụ sản

12

Nguyễn Vân Yến Nhi

Phụ sản

13

Nguyễn Hữu Trung

Phụ sản

14

Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Phụ sản

15

Nguyễn Thị Hương Xuân

Phụ sản

16

Phan Nguyễn Hoàng Vân

Phụ sản

17

Võ Minh Tuấn

Phụ sản

18

Nguyễn Hồng Hoa

Phụ sản

19

Vũ Thị Thục Anh

Phụ sản