Phát triển giảng viên khóa 11

Phát triển giảng viên khóa 11 (05/2020-12/2020)

Giới thiệu

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa. Việc đổi mới chương trình đặt ra những thách thức cho các Giảng viên của Khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, giảng dạy tích cực, lượng giá dựa trên năng lực.

Để giải quyết những thách thức nêu trên, Đảng Ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Y đã tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển giảng viên. Với sự giúp đỡ từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso, Đơn vị Phát triển Giảng viên đã được hình thành và phát triển. Thông qua chương trình CEP, chương trình phát triển giảng viên và nhóm giảng viên nòng cốt đã được hình thành.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu ĐHYD TPHCM, Ban Chủ nhiệm Khoa Y, Đơn vị Phát triển Giảng viên tiến hành khóa 11 chương trình phát triển giảng viên.

Nội dung chương trình

Chương trình phát triển giảng viên được xây dựng 120 tiết, trong đó có 40 tiết về giảng dạy lâm sàng. Chương trình cung cấp cho các giảng viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Giảng viên sẽ được tìm hiểu và trang bị các kỹ năng về xây dựng chương trình giáo dục Y khoa dựa trên năng  lực, giảng dạy tích cực, giảng dạy Y học chứng cứ, lượng giá dựa trên năng lực ….

CT.PTGV

Danh sách hoàn thành phát triển giảng viên
Khóa 11 (05/2020-12/2020)

STT

Họ tên

Bộ môn

1

Phan Ngọc Toàn

Giải phẫu học

2

Nguyễn Trường Kỳ

Giải phẫu học

3

Nguyễn Minh Kỳ

Giải phẫu học

4

Ngô Thị Tuyết Hạnh

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

5

Nguyễn Vũ Thiện

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

6

Dương Thanh Tú

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

7

Bùi Thị Thanh Tâm

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

8

Trần Nguyễn Quốc Vương

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

9

Đặng Trần Quân

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

10

Trần Thị Thanh Loan

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

11

Bùi Thị Hồng Châu

Hóa sinh

12

Nguyễn Thị Băng Sương

Hóa sinh

13

Lê Văn Cường

Giải phẫu học

14

Dương Văn Hải

Giải phẫu học

15

Bùi Võ Minh Hoàng

Mô phôi – Giải phẫu bệnh

16

Quách Thanh Lâm

Sinh lý – SLBMD

17

Nguyễn Hiền Minh

Sinh lý – SLBMD

18

Vũ Trần Thiên Quân

Sinh lý – SLBMD

19

Cao Minh Nga

Vi sinh – Ký sinh

20

Phan Anh Tuấn

Vi sinh – Ký sinh

21

Lê Kim Ngọc Giao

Vi sinh – Ký sinh

22

Nguyễn Thanh Liêm

Vi sinh – Ký sinh

23

Lâm Minh Quang

Khoa YTCC