Phát triển giảng viên khóa 10

Phát triển giảng viên khóa 10 (11/2019-05/2020)

Giới thiệu

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa. Việc đổi mới chương trình đặt ra những thách thức cho các Giảng viên của Khoa Y – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, giảng dạy tích cực, lượng giá dựa trên năng lực.

Để giải quyết những thách thức nêu trên, Đảng Ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Y đã tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển giảng viên. Với sự giúp đỡ từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso, Đơn vị Phát triển Giảng viên đã được hình thành và phát triển. Thông qua chương trình CEP, chương trình phát triển giảng viên và nhóm giảng viên nòng cốt đã được hình thành.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu ĐHYD TPHCM, Ban Chủ nhiệm Khoa Y, Đơn vị Phát triển Giảng viên tiến hành khóa 10 chương trình phát triển giảng viên.

Nội dung chương trình

Chương trình phát triển giảng viên được xây dựng 120 tiết, trong đó có 40 tiết về giảng dạy lâm sàng. Chương trình cung cấp cho các giảng viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Giảng viên sẽ được tìm hiểu và trang bị các kỹ năng về xây dựng chương trình giáo dục Y khoa dựa trên năng  lực, giảng dạy tích cực, giảng dạy Y học chứng cứ, lượng giá dựa trên năng lực ….

CT.PTGV

Danh sách hoàn thành phát triển giảng viên
Khóa 10 (11/2019-5/2020)

STT

Họ tên

Bộ môn

1

Lê Thượng Vũ

Nội Tổng quát

2

Lê Thị Kim Chi

Nội Tổng quát

3

Trần Thị Thúy Tường

Nội Tổng quát

4

Bùi Xuân Phúc

Nội Tổng quát

5

Dương Duy Khoa

Nội Tổng quát

6

Huỳnh Ngọc Phương Thảo

Nội Tổng quát

7

Lê Phạm Ngọc Hà

Nội Tổng quát

8

Trần Minh Hoàng

Nội Tổng quát

9

Lâm Hoàng Cát Tiên

Nội Tổng quát

10

Nguyễn Thị Nhã Đoan

Nội Tổng quát

11

Lê Hoài Nam

Nội Tổng quát

12

Trần Hòa

Nội Tổng quát

13

Trương Phi Hùng

Nội Tổng quát

14

Bùi Cao Mỹ Ái

Nội Tổng quát

15

Nguyễn Văn Sĩ

Nội Tổng quát

16

Nguyễn Trần Tuyết Trinh

Nội Tổng quát

17

Võ Duy Thông

Nội Tổng quát

18

Nguyễn Vũ Hà Phúc

Phụ sản

19

Trần Thị Minh Châu

Phụ sản

20

Cao Thị Mai Phương

Phụ sản

21

Cái Hữu Ngọc Thảo Trang

Tạo hình thẩm mỹ

22

Nguyễn Lê Trung Hiếu

Thần kinh

23

Phạm Quỳnh Nga

Thần kinh

24

Nguyễn Thị Kim Thoa

Thần kinh

25

Nguyễn Hoàng Quý

Ung thư

26

Nguyễn Thị Thoại An

Ung thư

27

Phạm Hồng Minh

Ung thư