Chương trình phát triển giảng viên

Chương trình phát triển giảng viên Đại học Y Dược TP. HCM

Chất lượng giáo dục bậc đại học và sau đại học đang là thách thức của hầu hết các cơ sở giáo dục. Điều này một phần do các giảng viên không được đào tạo bài bản về các kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy. 

Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực (CBME) đang là xu thế chung trên toàn thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam. Việc chuyển đổi giáo dục này đặt ra nhiều thách thức hơn nữa trong việc huấn luyện và phát triển giảng viên. Người giảng viên Y khoa phải có các kỹ năng cần thiết như xây dựng chương trình, giảng dạy theo năng lực, giảng dạy tích cực, giảng dạy lâm sàng và mô phỏng lâm sàng, lượng giá dựa trên năng lực. Ngoài ra người giảng viên cũng cần các kỹ năng lãnh đạo cũng như các kỹ năng cần cho phát triển nghề nghiệp.

Chương trình phát triển giảng viên của ĐHYD TPHCM nhằm đào tạo, huấn luyện và phát triển người giảng viên tham gia giảng dạy trong khối ngành sức khỏe. Chương trình cũng nhằm giúp đỡ và hỗ trợ các giảng viên khi thực hiện các nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Chương trình được thiết kế phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của từng lĩnh vực cũng như đáp ứng được nhu cầu của giảng viên trong các lĩnh vực đó. Mục tiêu tối hậu của chương trình là đào tạo người thực hành có đầy đủ năng lực để chăm sóc sức khỏe cho người dân.     

CT.PTGV

Chương trình Phát triển Giảng viên khoa Răng Hàm Mặt

Đang cập nhật ……….

Chương trình Phát triển Giảng viên khoa Dược

Đang cập nhật ……….

Chương trình Phát triển Giảng viên khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học

Đang cập nhật ……….

Chương trình Phát triển Giảng viên khoa Y học cổ truyền

Đang cập nhật ……….

Chương trình Phát triển Giảng viên khoa Y tế công cộng

Đang cập nhật ……….

Chương trình Phát triển Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

Đang cập nhật ……….