Hội thảo tập huấn về công tác phát triển giảng viên tại ĐHYD TP.HCM

Hội thảo tập huấn về công tác phát triển giảng viên tại ĐHYD TP.HCM

ĐHYD TP.HCM - Trường ĐHYD Huế - Trường ĐHYD Hải Phòng - Trường ĐHYD Thái Nguyên - Trường ĐHYD Thái Bình

HTPTGV

I. Đại cương

Chuyển đổi mô hình từ Giáo dục Y khoa truyền thống sang Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực đang là xu thế chung trên toàn thế giới nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo Y khoa. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cùng với Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược Thái Bình là 5 trường Y khoa đang thực hiện đổi mới chương trình sang Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực. Trong đó , Đại học Y Dược TP.HCM là đơn vị đầu tiên tiến hành đổi mới chương trình và đã đạt được những kết quả ban đầu hết sức khả quan.

Trong bối cảnh đổi mới và thực hiện chương trình Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực, các đơn vị đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Các nhà lãnh đạo và hoạch định đổi mới chương trình nhận ra sự cần thiết cần phải đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực giảng viên nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới về xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, giảng dạy và lượng giá dựa trên năng lực. Bên cạnh đó cũng cần phát triển giảng viên về kỹ năng nghiên cứu khoa học, áp dụng Y học chứng cứ và kỹ năng lãnh đạo cũng như hỗ trợ các giảng viên phát triển nghề nghiệp. 

Với sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính từ tổ chức HAIVN, ĐHYD TP.HCM tổ chức hội thảo tập huấn về công tác phát triển giảng viên giữa 5 Trường Y khoa: ĐHYD TP.HCM, Trường ĐHYD Huế, Trường ĐHYD Hải Phòng, Trường ĐHYD Thái Bình và Trường ĐHYD Thái Nguyên. Các giảng viên của Đại học Y Dược  TP.HCM tham gia hội thảo sẽ chia sẽ những kiến thức và kỹ năng được tập huấn trong chương trình CEP với các chuyên gia đến từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso (GS Hồ Hội và GS Hồ Kim Tuyến) cũng như từ kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới chương trình và tập trung vào công tác phát triển giảng viên.

II. Thời gian và thành phần tham dự

Khóa hội thảo tập huấn đã diễn ra vào 2 đợt:

Đợt 1 từ ngày  19/04/2021 đến ngày 23/04/2021 với 30 giảng viên và lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, đơn vị, bộ môn của Trường Đại học Y Dược HuếTrường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Đợt 2 từ ngày 03/05/2021 đến ngày 07/05/2021 với 30 giảng viên và lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, đơn vị, bộ môn của Trường Đại học Y Dược Hải PhòngTrường Đại học Y Dược  Thái Bình

Về phía Đại học Y Dược TP.HCM, tham dự khóa hội thảo tập huấn là các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển giảng viên được tập huấn trong chương trình Hợp tác phát triển Giáo dục CEP giữa TTUHSC EP và ĐHYD TP.HCM và có nhiều kinh nghiệm tổ chức các khóa tập huấn phát triển giảng viên tại Đại học Y Dược TP.HCM.

Thành phần tham dự của HAIVN

 1. Nguyễn Quang Trung
 2. Lê Ngọc Bảo
 3. Tăng Hùng Sang 
 4. Trần Văn Thống 
 5. Phạm Xuân Trường 
 6. Nguyễn Tuyết Mai

Ban giảng huấn từ ĐHYD TP.HCM

 1. PGS. TS Vũ Minh Phúc
 2. PGS. TS Phạm Thị Minh Hồng
 3. ThS. Nguyễn Đức Khánh 
 4. TS. Lê Khắc Bảo 
 5. PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn 
 6. ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 7. ThS Đoàn Thị Thu Hoa 
 8. ThS Nguyễn Song Chí Trung 
 9. ThS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên 
 10. ThS Lê Quốc Bảo

Tất cả giảng viên trong ban giảng huấn từ ĐHYD TP.HCM đều được tập huấn trong chương trình hợp tác giáo dục CEP giữa Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso và Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và tiến hành chương trình Phát triển giảng viên tại ĐHYD TP.HCM.  

IM-1

Nhóm giảng viên tham gia hội thảo đợt 1 (19-23/04/2021)

IM-2

Nhóm giảng viên tham gia hội thảo đợt 2 (03-07/05/2021)

III. Hoạt động của hội thảo

Hội thảo tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo và giảng viên của các trường tham dự hội thảo đã cùng nhau chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn và thách thức và cùng tìm ra phương cách giải quyết và tháo gỡ các khó khăn.

Hội thảo cũng có những phần chia sẻ, trình  bày một số vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng điều hành đơn vị Phát triển Giảng viên, cách xây dựng và tiến hành chương trình phát triển giảng viên. Các giảng viên của ĐHYD TP.HCM cũng trình bày một số chuyên đề quan trọng trong tổ chức phát triển giảng viên.

Hội thảo ghi nhận sự quyết tâm và nỗ lực cao của tất cả các trường tham gia hội thảo về công tác phát triển giảng viên như nỗ lực hình thành và phát triển một Đơn vị Phát triển Giảng viên hoạt động hiệu quả và bền vững, xây dựng chương trình phát triển giảng viên hiệu quả cho đơn vị mình trong thời gian sớm nhất.   

PGS Phúc - IMPACT MED

Các thành viên tham gia bài trình bày của PGS Vũ Minh Phúc

PGS Hồng IMPACT MED

PGS Phạm Thị Minh Hồng trình bày tại hội thảo

ThS Khánh IMPACT MED

ThS Nguyễn Đức Khánh trình bày tại hội thảo

ThS Hoa IMPACT MED

ThS Đoàn Thị Thu Hoa thảo luận về cách đánh giá công cụ lượng giá

IV. Cam kết

Các thành viên từ 5 trường tham gia hội thảo cam kết sẽ hợp tác lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện chương trình phát triển giảng viên.

Các nhà lãnh đạo và giảng viên cũng cam kết thực hiện đổi mới chương trình giáo dục Y khoa  dựa trên năng lực nhằm nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên chăm sóc y tế, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và nhân dân. 

GV-TB

Đoàn Giảng viên Trường ĐHYD Thái Bình tham gia hội thảo

GV-HP

Đoàn Giảng viên Trường ĐHYD Hải Phòng tham gia hội thảo