PTGV ĐHYD HẢI PHÒNG

PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN Trường ĐHYD Hải Phòng
Đợt 2 (7/4/2021-11/4/2021)

Sau thời gian trì hoãn do dịch bệnh Covid-19, khóa huấn luyện giảng viên nòng cốt đợt 2 với các giảng viên ĐHYD Hải Phòng sẽ điễn ra từ ngày 7/4/2021.

Chương trình sẽ diễn ra 5 ngày, cả sáng và chiều. Các giảng viên sẽ được huấn luyện trực tiếp từ các chuyên gia của ĐHYD TPHCM.  

Phát triển giảng viên ĐHYD Hải Phòng
HP3
HP3a
HP1

Chủ đề của đợt 2 tập trung vào các kiến thức chủ yếu trong giảng dạy lâm sàng, giảng dạy mô phỏng lâm sàng, lượng giá theo năng lực..