Phát triển giảng viên

Chương trình phát triển giảng viên

Đại học Y Dược TP.HCM là trường Đại học Y khoa đầu tiên tại Việt Nam tiến hành đổi mới chương trình Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực. Nhằm phục vụ cho công tác đổi mới, trường đã tìm kiếm hợp tác và xây dựng chương trình phát triển giảng viên tiên tiến. Trường đã nhận được sự trợ giúp và đào tạo từ GS Hồ Hội và GS Hồ Kim Tuyến từ Texas Tech University Health Sciences Center at El Paso trong chương trình CEP. 

Đơn vị Phát triển Giảng viên được thành lập tháng 6 năm 2018, là Đơn vị Phát triển Giảng viên đầu tiên trong lĩnh vực Giáo dục Y khoa tại Việt Nam. Đơn vị Phát triển Giảng viên đã tiến hành liên tiếp 18 khóa Phát triển Giảng viên cho các Giảng viên thuộc các Bộ môn Khoa học cơ bản, Y học cơ sở và Y học lâm sàng. Chương trình Phát triển Giảng viên của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các giảng viên trong quá trình đổi mới chương trình giáo dục Y khoa dựa trên năng lực.    

Mục tiêu chương trình

Sau khóa huấn luyện phát triển giảng viên, người tham gia có thể: 

1. Thiết kế được chương trình, học phần và môn học giáo dục Y khoa theo các nguyên lý của Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực.

2. Áp dụng được các phương pháp giảng dạy Y khoa tích cực một cách hiệu quả

3. Áp dụng giảng dạy Y khoa theo năng lực, dựa trên chứng cứ

4. Chọn lựa và thực hiện được lượng giá theo Giáo dục Y khoa dựa trên năng lực

5. Thực hiện giảng dạy lâm sàng và mô phỏng lâm sàng hiệu quả

6. Quản lý thời gian và các công cụ một cách hiệu quả theo các nguyên tắc lãnh đạo

Chương trình được thiết kế để phù hợp chương trình và đối tượng tham gia.

Cố vấn chương trình

GS Hồ Hội (Giám đốc chương trình CEP, TTUHSC El Paso)

GS Hồ Kim Tuyến (Đồng Giám đốc chương trình CEP, TTUHSC El Paso)

GS Trần Diệp Tuấn (Chủ tịch Hội đồng Trường – ĐHYD TPHCM)

PGS Châu Ngọc Hoa (Phó Chủ tịch Hội đồng Trường – ĐHYD TPHCM)

PGS Vũ Minh Phúc (Nguyên Phó Trưởng Khoa Y)

PGS Phạm Thị Minh Hồng (Nguyên Phó Trưởng Khoa Y)

Ban giảng huấn

PGS Vũ Minh Phúc

PGS Phạm Thị Minh Hồng 

TS Lê Khắc Bảo

ThS Nguyễn Đức Khánh 

PGS Nguyễn Anh Tuấn

ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

ThS Đoàn Thị Thu Hoa

ThS Nguyễn Song Chí Trung 

ThS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên 

TS Phan Đặng Anh Thư 

PGS Tô Gia Kiên 

TS Nguyễn An Nghĩa 

ThS Lê Quốc Bảo 

ThS Hồ Ngọc Lợi

Thời gian, địa điểm học

Tổng thời gian học: 80 – 120 tiết 

Địa điểm học: Tại Đại học Y Dược TPHCM hay tại cơ sở giáo dục đăng ký

Thông tin liên hệ

Email: facdev@ump.edu.vn hay phattriengiangvien@ump.edu.vn

Điện thoại: 0983590679 (ThS Khánh)