TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

Phát triển giảng viên đóng vai trò quan trọng trong đào tạo bậc đại học và sau đại học. Hầu hết các giảng viên đại học (ngoại trừ khối ngành sư phạm) không được đào tạo bài bản về kỹ năng và nghiệp vụ giảng dạy. Phát triển giảng viên nhằm giúp giảng viên thực hiện tốt các vai trò của mình, giúp giảng viên nuôi dưỡng và duy trì đam mê nghề nghiệp của mình. 

Phát triển giảng viên khối ngành sức khỏe

Giới thiệu

CEP


CT PTGV

GDLS

GV
Lâm sàng


Hợp tác PTGV

Giảng viên

Các khóa học

Xây dựng
chương trình PTGV

Phát triển giảng viên nòng cốt

Phát triển giảng viên cơ bản